300 ₪

יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית – 10708

עלות הקורס 300 ₪
240 ₪

יסודות החשבונאות הפיננסית לחשבונאים – 10863

עלות הקורס 240 ₪