לצפייה בסרטוני דוגמא לתלמידי האוניברסיטה הפתוחהלחצו כאן

לצפייה בסרטוני דוגמא לתלמידי אוניברסיטת בר אילןלחצו כאן

לצפייה בסרטוני דוגמא לתלמידי אוניברסיטת תל אביבלחצו כאן

לצפייה בסרטוני דוגמא לתלמידי המכללה למינהללחצו כאן

לצפייה בסרטוני דוגמא לתלמידי האקדמית ת”א-יפולחצו כאן