קבוצות ווטסאפ לתלמידי האוני’ הפתוחה

 

מבוא למיקרו – 10131

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

מבוא למאקרו – 10126

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

סטטיסטיקה א למדעי החברה – 30111

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

סטטיסטיקה ב למדעי החברה – 30112

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

סטטיסטיקה והסתברות למדעים – 30203

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

הסקה סטטיסטית – 30204

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

מודלים סטוכסטיים – 10907

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

הסתברות למדמ”ח – 20425

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

חשבונאות ניהולית – 10860

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

יסודות החשבונאות לכלכלה וניהול – 10280

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית – 10708

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

יסודות החשבונאות הפיננסית לחשבונאים – 10863

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

חדו”א א’ – 20406

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

חדו”א ב’ – 20423

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

מתמטיקה בדידה – 20476

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

אלגברה לינארית 1 – 20109

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

אלגברה לינארית 2 – 20229

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

אלגברה לינארית למדעים – 20430

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

אינפי 1 – 20474

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

אינפי 2 – 20475

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

השלמות בחשבון אינטגרלי – 20492

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

חדו”א לכלכלה וניהול – 10142

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

נושאים במתמטיקה – 10444

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

מאקרו א – 10793

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

מאקרו ב – 10794

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

תורת המימון – 10230

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

תורת המחירים א – 10627

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

תורת המחירים ב – 10628

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

תורת המחירים ג – 10629

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן

 

תורת המשחקים – 10599

סמסטר 2024 ב’ – לחצו כאן