לצפייה בפתרון שאלה באופ”ל 01 לחצו כאן

לצפייה בפתרון שאלה בממ”ן 11 לחצו כאן

לצפייה בפתרון שאלה בממ”ן 12 לחצו כאן

לצפייה בפתרון שאלה באופ”ל 02 לחצו כאן

לצפייה בפתרון שאלה באופ”ל 03 לחצו כאן

לצפייה בפתרון שאלה בממ”ן 13 לחצו כאן

לצפייה בסרטון לימוד לדוגמא לחצו כאן

לרכישת הצפייה בקורס המלא של תורת המימון לחצו כאן