קבוצות ווטסאפ לסמסטר 2021 ג

על מנת להצטרף לקבוצות יש לשלוח הודעה בווטסאפ לאלישע בטלפון 050-2325525

יש לרשום בהודעה לאיזה קבוצה מבוקש להצטרף ואיזה סמסטר

מבוא למיקרו – 10131

מבוא למאקרו – 10126

סטטיסטיקה א למדעי החברה – 30111

סטטיסטיקה ב למדעי החברה – 30112

חדו”א לכלכלה וניהול – 10142

נושאים במתמטיקה – 10444

מאקרו א – 10793

מאקרו ב – 10794

תורת המחירים ג – 10629